โรงงานไวน์

:: โรงงานไวน์ ชุดที่ 3 ::

                                   

จุดเริ่มต้นการผลิตไวน์ที่ ชาโตว์ ดิ ไอเกิล (Chateau di Aigle) หรือปราสาท ไอเกิล (Aigle Castle) หลังจากนั่งรถไฟลงจากภูเขาเซอร์แมท ไปที่สถานีเมืองทาซ (Tasch) เรานั่งรถยนต์เดินทางไปถึง ป้อมปราการปากสาทโบราณยุคศตวรรษที่ 12 แห่งราชวงศ์ ซาวอย (Counts of Savoy) หอคอยแห่งนี้เป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรม Donjon ในยุคปลายฝรั่งเศส ที่ถูกใช้เป็นคุกสำหรับนักโทษ ในปี 1970 เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ไวน์ ซึ่งประกอบไปด้วยห้องที่รวบรวมเรื่องราวของการผลิตไวน์ซึ่งเป็นอาชีพหลักในบริเวณพื้นที่รอบๆตัวปราสาท ภายในปราสาทที่ชั้นบนและชั้นใต้ดินจะเป็นห้องที่ไว้คุมขังนักโทษในบริเวณชั้น 1-3 จะนำเสนอเรื่องราวการผลิตไวน์ในสมัยยุคเริ่มต้นเป็นมีห้องเก็บไวน์ที่มีถังบรรจุขนาดใหญ่ไว้จัดแสดง การผลิตไวน์ในยุคสมัยเก่าจะมีเครื่องบดเมล็ดองุ่นโดยเก็บมาจากการใช้แรงงานคนแบกถังไม้ที่มีน้ำหนักประมาณ 75-80 กิโลกรัมเพื่อเก็บองุ่นก่อนนำมาเข้าสู่ขั้นตอนการบดเพื่อเอาน้ำองุ่นไปผลิตไวน์ที่ชั้น 2 รวมรวบฉลากและขวดบรรจุไวน์ในสมัยก่อนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงการออกแบบฉลากโดยใช้ฝีมือคนก่อนจะมาเป็นการใช้เครื่องพิมพ์ฉลากและชั้นที่ 3 จัดแสดงเกี่ยวกับความรู้ของการปลูกองุ่นในสายพันธุ์ที่นำมาใช้ผลิตเป็นไวน์และการให้ทดสอบการ ดมกลิ่นเพื่อแยกประเภทกลิ่นที่มาจากดินที่ปลุกซึ่งจะอยู่ในรสชาติไวน์ ฝากคุณที่คนที่หลงไหลในรสชาติไวน์ที่นี่ก็ควรจะมีของฝากติดมือกลับมาเช่นกัน

 

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ / สายการบินสวิสแอร์ไลน์ SWISS /บริษัทคูนิ จีทีเอส KUONI gts/บริษัท เอ็กซ์เพรส ฮอลิเดย์ เซ็นเตอร์ จำกัดExpress Holiday Center Co., Ltd. สำหรับการเดินทางย้อนเวลาการเสด็จ 7 วัน 5 คืน บินตรงสู่สนามบินซูริค ในครั้งนี้ครับ

ติดตามเรื่องราวแบบเต็มๆได้ที่ http://bit.ly/2iwgT7Z

Topics:
Share: