พระมหามัยมุนี มหาศรัทธาแห่งมัณฑะเลย์

ภาพโดย: รชานนท์ อินทรักษา (ศูนย์ภาพเนชั่น)

“มัณฑะเลย์” อีกหนึ่งเมืองสำคัญของประเทศเมียนมาร์ ทั้งด้วยอดีตที่เคยเป็นเมืองหลวง

และปัจจุบันที่เป็นเมืองท่องเที่ยวโดดเด่น

ที่สำคัญสุดๆ เมืองนี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์สำคัญ พระมหามัยมุนี ที่เชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีชีวิต

พระมหามัยมุนี เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องกษัตริย์ อายุเก่าแก่กว่า 1,900 ปี สร้างขึ้นในราวปีพ.ศ. 629 โดยพระเจ้าจันทสุริยะ กษัตริย์แห่งแคว้นยะไข่ ประดิษฐานอยู่ ณ

วัดมหามัยมุนี หรือชื่อจริงของวัดนี้คือ วัดปยกยี” (Payagyi)

องค์พระเป็นทองสัมฤทธิ์ มีความสูง 12 ฟุต 7 นิ้ว หนัก 6.5 ตัน หน้าตัก กว้าง 9 ฟุต แต่ปัจจุบันองค์พระมีขนาดหน้าตักเพิ่มเป็น 12 ฟุต.. 3 ฟุตที่เพิ่มขึ้นมาจากศรัทธาของผู้คนที่ปิดทองบนองค์พระ!!

 ที่วัดนี้ ทุกๆ เช้านับแต่โบราณต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน จะมีพิธีล้างพระพักตร์ของพระมหามัยมุนี เพราะเชื่อกันว่าพระพุทธเจ้าทรงประทานลมหายใจให้กับพระมหามัยมุนี

จึงเป็น “พระพุทธรูปที่มีชีวิต มีลมหายใจ” ที่ต้องจัดพิธีล้างพระพักตร์ แปรงพระทนต์เช่นเดียวกับคนเราในทุกๆ เช้า

พิธีอันศักดิ์สิทธิ์จะเริ่มตั้งแต่ 03.45 น. ผู้คนเริ่มมากันเต็มวัด พระมหาเถระจะมาทำพิธีล้างพระพักตร์ขององค์พระมหามัยมุนี เริ่มด้วยการคลุมผ้าพระวรกาย ถวายผลไม้ เปลี่ยนดอกไม้บูชา

การล้างพระพักตร์จะใช้น้ำผสมไม้จันทน์และทานาคา และล้างด้วยขันเงิน ขันทอง ขันธรรมดา อย่างละ 3 ครั้ง แล้วใช้แปรงทองแปรงที่พระโอษฐ์ ทำเสมือนว่าแปรงพระทนต์ถวายพระพุทธเจ้า

จากนั้นเช็ดจนแห้งสนิทด้วยผ้าที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายให้ครบทุกผืน แล้วใช้พัดทองโบกถวาย

     

    

ล้างพระพักตร์เสร็จแล้ว ก็จะให้ประชาชนปิดทององค์พระ ซึ่งทองที่จะนำมาปิดต้องเป็นแผ่นทองคำแท้ๆ ซึ่งก็มีให้บูชาอยู่ในบริเวณวัด

       

พลังศรัทธาที่ผู้คนมีต่อ “พระมหามัยมุนี” มีมากเพียงใด ดูได้จากทองคำเปลวที่ปิดบนองค์พระ ทำให้องค์พระ “อ้วนขึ้น” กว่าในอดีต ถ้าลองใช้นิ้วกดจะรู้สึกว่าองค์พระนุ่ม

ด้วยผลของทองคำเปลวที่พอกพูนอย่างมาก ทำให้คนจำนวนไม่น้อยเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระเนื้อนิ่ม”

ถ้าคุณจะมาสักการะร่วมพิธีล้างพระพักตร์และปิดทองพระมหามัยมุนี เพื่อความเป็นสิริมงคลก็ต้องยึดถือประเพณีของชาวเมียนมาร์อย่างเคร่งครัด นั่นคือ พิธีนี้อนุญาตให้เฉพาะผู้ชายเท่านั้น

ที่สามารถเข้าชมพิธีศักดิ์สิทธิ์และปิดทององค์พระได้ ส่วนสตรีต้องสักการะบูชาในที่ๆ ทางวัดจัดไว้ (อยู่บริเวณด้านล่าง)

หากสตรีต้องการปิดทองก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วฝากแผ่นทองคำเปลวให้ผู้ชายไปปิดบนองค์พระให้

ซึ่งทุกวันจากเช้าจรดเย็นจะมีผู้มาปิดทองพระมหามัยมุนี โดยต่อแถวอย่างสำรวม

สำหรับการปิดทอง จากความเชื่อที่ว่าพระพุทธเจ้าได้ประทานลมหายใจที่มีความศักดิ์สิทธิ์ไปในพระวรกายของพระมหามัยมุนี ดังนั้นตั้งแต่ยุคโบราณ ชาวพม่าจึงปิดทองเฉพาะที่องค์พระมหามัยมุนีเท่านั้น

จะไม่ปิดทองที่บริเวณพระพักตร์

ว่ากันว่าผู้ได้มากราบไหว้พระมหามัยมุนี จะได้รับกระแสพลังศรัทธาที่เป็นสิริมงคลยิ่งกับชีวิต

Topics:
Share: